Följ Plåt & Ventföretagen

Entreprenörföretagen – en ny kaxig utmanare i svensk industri

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2010 15:24 CEST

Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR  sjösätter nu en kraftfull satsning för ökad medlemsnytta med det nya, gemensamma servicebolaget Entreprenörföretagen. Fyra branschföreningar, Byggnadsplåtföreningen, Ventilationsföreningen, Stål & Lättbyggnadsföreningen samt Mekanikföreningen, kommer att få nytta av den gemensamma satsningen.

Sida vid sida under omkring 100 år (MVR är 90 år, PLR 110) har branschförbunden samlat företag inom respektive bransch, PLR inom plåtindustrin, MVR inom mekanisk verkstadsindustri.

Under senare år har diskussionerna om samarbete intensifierats och sedan ett par år huserar organisationerna i samma lokaler, där man genom att dela vissa administrativa funktioner vuxit allt fastare samman.

I år sjösätts den kanske mest intressanta och kraftfulla delen av detta samarbete, när organisationerna ombildar sina respektive servicebolag i ett, nämligen Entreprenörföretagen AB.

-        Vi kommer att få helt andra möjligheter att bli en stark aktör på marknaden för våra medlemsföretag och betydligt ökade möjligheter att påverka beslutsfattare, säger Lars Svedje, vd i det nybildade företaget Entreprenörföretagen.

De samarbetande organisationerna representerar 1 300 svenska företag, och denna ökade medlemskår skapar bättre förutsättningar för att bland annat hitta samarbetspartners, göra ekonomiskt riktiga upphandlingar av en rad medlemsnyttiga tjänster, höja statusen inom yrkena och påverka den framtida rekryteringsbasen.

Lars Svedje påtalar också att företaget kan fungera som en remissinstans för att ge lagstiftare ökad kunskap om lagförslagens nyttor och konsekvenser, vara en kunskapsportal inom forskning och utveckling, samt på ett tydligt sätt lyfta fram stålets fördelar tillsammans med andra material liksom att förstärka de positiva miljöaspekterna kring användandet av stål.

Fyra föreningar

Entreprenörföretagen vilar stadigt på fyra ben, nämligen de fyra föreningar som tydliggör branschens olika kompetenser. Med stål som gemensam nämnare samlar föreningarna de 1 300 företagen, med möjlighet att samla flerdubbelt flera, i ByggnadsplåtföreningenVentilationsföreningenStål & Lättbyggnadsföreningen samt Mekanikföreningen.

Den här lösningen gör att vi stärker respektive branschs affärsmöjligheter och kan redan i affärsögonblicket ta en större entreprenad genom dessa samarbetande branschkompetenser , säger Thomas Dahlberg, tf vd i Plåtslageriernas Riksförbund, PLR.

Logotypen tydliggör modern satsning

Samarbetet mellan de olika kompetenserna förstärks även rent visuellt i den sinnrikt konstruerade logotypen, som är full av symbolik och framtagen av Norbert Tamas, N.FORM. Förutom att värna de fyra branschbenen signalerar logotypen en trygg och stabil form under vilket alla yrken/branschområden kan enas och känna tillhörighet. Formspråket är samtidigt flexibelt så alla kan samlas under ”samma tak”. Symbolen är öppen så att fler branscher kan känna sig trygga att ansluta sig i framtiden. Symbolen står för mångfald (olika branscher) som i sin sammanlänkning bildar en enhet. De riktar sig också uppåt och bildar en pil som anger riktningen – framåt, en uppstickare. Färgerna står som en symbol som införlivar och täcker in alla i hela Sverige. Färgkombinationen ger samtidigt trovärdighet och förtroende. Den enkla och stabila formen i kombination med färgerna ger trygghet med kvalitetsstämpel. En modern utmanare. ”Den kompetenta och kvalitetsmedvetna entreprenören”.

Bolagets huvudlogotyp går också igen i de fyra föreningarnas, som kompletteras med dels föreningsnamnet, dels med föreningens egen, särpräglade symbol.

-        Vi måste bli modernare för att attrahera ungdomen, avslutar Lars Svedje. Vår nya logotyp och det sätt vi nu kommer att jobba på är definitivt ett stort steg i rätt riktning.

För mer information kontakta

Lars Svedje, MVR
Telefon: 08-762 75 05
Mobil: 070-690 44 00
lars.svedje@mvr.se

eller

Thomas Dahlberg
Telefon: 08-762 75 98
Mobil: 070-962 75 98
thomas.dahlberg@plr.se

eller

Annelise Jansson, PLR
Telefon: 08-762 75 87
Mobil: 070-962 75 87
annelise.jansson@plr.se

Bilder kommer att finnas i pressrummet på PLRs hemsida. www.plr.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.