Följ Plåt & Ventföretagen

Förstärkt samverkan mellan specialföretagen inom bygg och installation

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 11:00 CEST

Tre arbetsgivarförbund och specialföretag inom byggsektorn – Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), Maskinentreprenörerna (ME) och VVS Företagen (VVS F) – har beslutat stärka sin samverkan med syfte att utveckla kollektivavtalen inom sina respektive områden. Förbunden, som är medlemmar i Svenskt Näringsliv, företräder tillsammans 5 700 medlemsföretag med totalt 40 000 medarbetare.

– Vi vill att våra kollektivavtal ska utvecklas i takt med tiden. Kollektivavtalen har inte följt med den strukturutveckling som skett inom våra verksamhetsområden. Våra medlemsföretag är inte i traditionell mening enbart underentreprenörer utan leverantörer av specialistkompetens inom sina respektive områden, säger Thomas Dahlberg, VD i Plåtslageriernas Riksförbund.

Den stora fördelen med en tätare arbetsgivaresamverkan är att det ges möjligheter att ventilera viktiga frågor på respektive förbundsområden samt de frågor som berör flera områden samtidigt.

– Ett tätare samarbete ger även en välbehövlig framförhållning i strategiska resonemang och förståelse för våra gemensamma frågor. Det är vår mening att denna samverkan också kommer förnya vår dialog med våra fackliga motparter och på sikt leda till att vi kan utveckla avtal som är i takt med bransch- och marknadsutvecklingen, fortsätter Thomas Dahlberg.

Sammanfattningsvis syftar samverkan till att:
– Stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och öka medlemsnyttan.
– Flytta fram förbundens positioner inom och utom sektorn.
– Gemensam kompetensutveckling för förbundens förhandlare och därigenom kunskap om förbundens olika avtalsinnehåll, tolkningar och dylikt.
– Tillsammans aktivt arbeta i avtals- och tolkningsfrågor för medlemsföretagens bästa.
– Samförhandla i avtalsfrågor och samverka i övriga relevanta frågeställningar.
– Gemensamt relationsbyggande med fackförbunden för att vidmakthålla och utveckla ett gott förhandlings- och samarbetsklimat.
– Tillsammans aktivt verka för en kommunicerad samsyn i gemensamma frågor.

För mer information kontakta:
-  Thomas Dahlberg, VD Plåtslageriernas Riksförbund, telefon 070-962 75 98
-  Johan Mossling, t.f. VD, VVS Företagen, telefon 0709-62 75 14
-  Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, telefon 0730-29 88 56

Specialföretagen inom byggsektorn består av arbetsgivarförbunden Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), VVS Företagen (VVS F) och Maskinentreprenörerna (ME). Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.


Entreprenörföretagen ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och samlar 900 svenska företag i tre branschföreningar; Byggnadsplåt, Ventilation och Stål & Lättbyggnad.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.