Följ Plåt & Ventföretagen

Män längtar efter kärlek och kvinnor efter egentid: Bättre luft ger ett extra dygn i månaden!

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2014 10:28 CET

Med bättre ventilation ökar produktiviteten och vi kan dessutom frigöra extratid - upp till ett dygn per månad! De här extra 24 timmarna skulle de flesta svenskar använda för att komma ikapp. För männen ligger romantik på andra plats medan kvinnorna längtar efter ett eget spadygn. Entreprenörföretagen vill gärna att svenska folket ska få sitt extra dygn och efterlyser därför tydligare regler för att förbättra inomhusluften i Sverige

Dålig luft? Eller för kallt eller för varmt på jobbet? Det är förutsättningar som minskar koncentrationen och prestationerna. En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar till exempel att dålig ventilation kan sänka produktiviteten på en arbetsplats med 15 procent. Omräknat i tid innebär det att vi med bättre ventilation skulle kunna få 24 timmar i månaden över. Entreprenörföretagen, som ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och som samlar 950 svenska företag inom bland annat ventilation, har i en enkät frågat 1 000 svenskar vad de skulle göra om det fick ett extra dygn.

Romantiskt kärleksdygn för män och egen spatid för kvinnor
På första plats svarar både män och kvinnor att de helst vill ägna det extra dygnet åt att göra färdigt sådant de aldrig hinner med. Resultatet skiljer sig dock mellan könen när det kommer till det näst mest populära svarsalternativet. Då svarar kvinnorna att de vill ge sig själva ett spadygn medan männen svarar att de vill tillbringa ett kärleksdygn med sin käresta. På tredje plats svarar både män och kvinnor att de vill tillbringa de extra 24 timmarna med familjen.

Sedan 1991 ansvarar fastighetsägarna för att genomföra obligatoriska ventilationskontroller, OVK-kontroller, under kommunal tillsyn. Systemet fungerar dock dåligt och det är vanligt att brister inte åtgärdas. Detta visar en undersökning som Entreprenörföretagen låtit genomföra tidigare i år.

Enligt undersökningen anser 70 procent av Sveriges OVK-inspektörer att det kommunala tillsynsansvaret fungerar dåligt och 73 procent har varit med om att fel som upptäckts under OVK:n inte åtgärdats, trots upprepade anmärkningar.

– Ventilationsfrågorna har hamnat i skymundan. Det är inte acceptabelt. Luftkvaliteten är en viktig del av inomhusmiljön och en förutsättning för vår hälsa och prestationsförmåga, säger Thomas Dahlberg, vd för Entreprenörföretagen.

Entreprenörföretagen har tre förslag som kan leda till att Sverige får inomhusluft i världsklass:

  1. Inför en nollvision i kommunerna så att inga byggnader som borde kontrolleras slipper undan.
  2. Inrätta ett nationellt register för ventilationskontroller, liknande det som finns för energideklarationer, för att tydliggöra de brister som finns och om de följs upp.
  3. Anpassa OVK-reglerna efter modern standard, så att vi kan få en likvärdig luftkvalitet i alla fastigheter.

Behöver du ytterligare information kontakta:
Thomas Dahlberg, vd Entreprenörföretagen 070-962 75 98
Tomas Skagerlind, kommunikationsansvarig Entreprenörföretagen, 070-537 74 47.

___________________________________________________________________________

Entreprenörföretagen är en bransch- och arbetsgivareorganisation som ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och som samlar 950 svenska företag i de tre branschföreningarna; byggnadsplåt, ventilation samt stål & lättbyggnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.