Följ Plåt & Ventföretagen

Nytvättat favoritdoften på jobbet - En av tre vill ha bättre ventilation på jobbet

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2015 09:52 CEST

En tredjedel av alla yrkesarbetande svenskar vill förbättra ventilationen på sin arbetsplats och nära 70 procent presterar sämre på grund av dålig ventilation. Det visar en undersökning som branschorganisationen Entreprenörföretagen har låtit genomföra. Enkäten visar också att nytvättad tvätt är den doft som flest vill ha på jobbet.

Entreprenörföretagen har tillfrågat yrkesarbetande svenskar om vad som skulle kunna förbättras i deras fysiska arbetsmiljö. En av tre uppger att ventilationen behöver förbättras, följt av varmare/kallare temperatur, vilket en fjärdedel har svarat. På tredje plats kommer miljön i lunchrummet (21 procent) och därefter städningen (19 procent).

– Undersökningen bekräftar vikten av bra luft för att vi ska kunna fungera på jobbet och värdet av att använda ventilationsföretag med kunnig personal. Problem med värme/kyla har ju också ofta sin grund i dålig ventilation, säger Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen.

Få är nöjda med ventilationen
Endast en fjärdedel av de svarande tycker att ventilationen på arbetsplatsen är bra.
41,5 procent upplever att den är ok men inte mer. En femtedel (21 procent) svarar att ventilationen inte är särskilt bra och 7,5 procent tycker att den är dålig. Av kvinnorna svarar tio procent att ventilationen är dålig och minst nöjda är invånarna i Mellersta Norrland. Där tycker hela 15 procent att arbetsplatsen har dålig ventilation.

Mest missnöjda med ventilationen är kvinnor där 36 procent tycker att den kan förbättras. Kvinnorna är också i högre grad missnöjda med temperaturen, 30 procent jämfört med 22 procent av männen.

I undersökningen framgår också att många har upplevt olika besvär under arbetstid den senaste månader. Nära 40 procent uppger att de haft besvär med trötthet utöver normalt och 35,5 procent med huvudvärk. En av fem har haft problem med koncentrationssvårigheter och 16 procent med nedstämdhet.

Gunnar Åhlander, som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket, är inte förvånad över att så många upplever att luften är dålig och menar att dålig ventilation kan vara en orsak till de nämnda besvären.

– Vanliga symptom av dålig ventilation är trötthet och koncentrationssvårigheter. För dem som har problem med allergier och astma kan dessa förvärras.Inom industri där det förekommer farliga ämnen kan det förstås ge väldigt allvarliga följder. I andra miljöer, som kontor och skolor, handlar det ofta mer om att produktiviteten påverkas negativt, vilket kan vara nog så viktigt, säger han.

68 procent uppger att de någon gång presterat sämre på grund av dålig ventilation. För drygt hälften har det hänt någon enstaka gång, för 13,5 procent nästan varje vecka och för tre procent dagligen. Bland kvinnorna är det hela 16procent som svarar att det händer nästan varje vecka. I Mellersta Norrland uppger 33,5 procent att det händer nästan varje vecka och 7,5 procent dagligen att de presterar sämre på grund av dålig ventilation.

– Något som kan bidra till dålig ventilation är att gamla regler fortfarande gäller för lokaler som har nya verksamheter och där fler människor samsas på samma yta än det från början var tänkt, säger Annika Brännmark, ansvarig för branschutveckling på Entreprenörföretagen.

Önskedoft av nytvättat och hav
I enkäten framgår också vilken lukt man stör sig mest på och hur man skulle önska att det doftade på arbetsplatsen.Svettlukt är den lukt som är mest störande på jobbet, det uppger nästan en av fem. På andra plats kommer stark parfym med och på tredje plats dålig lukt på toaletterna. I den yngsta åldersgruppen, 18-22 år, är det en av tre (32 procent) som stör sig på svettlukt, jämfört med endast 16,5 procent av 36-55-åringarna. Stark parfym irriterar däremot 18 procent av 36-55-åringarna men endast 4,5 procent av 18-22-åringarna.

De flesta, 41,5 procent, önskar sig en neutral doft/ingen doft på sin arbetsplats. På andra plats kommer nytvättat tvätt och på tredje plats havsbris. Bland kvinnorna önskar sig 17 procent doften av nytvättad tvätt medan männen hellre önskar doft av havsbris (12 procent) och nybakade bullar (10 procent). Sex procent av männen föredrar doften av granskog.

I övre Norrland är det en fjärdedel (25 procent) som föredrar doft av nytvättad tvätt. Smålänningarna är mest förtjusta i doften av nybakta bullar (15 procent) medan Stockholmarna helst vill ha doften av färska blommor (11,5 procent).

Minst populära lukten på jobbet

 1. Svettlukt (20 procent)
 2. Stark parfym (16 procent)
 3. Dålig lukt på toa (10 procent)
 4. Avlopp (9,5 procent)
 5. Matos från kollegors lunchlådor (6,5 procent)
 6. Soplukt (6 procent)

Mest populära lukten på jobbet

 1. Nytvättad tvätt (12,5 procent)
 2. Havsbris (9,5 procent)
 3. Såpa/rengöringsmedel (9 procent)
 4. Nybakade bullar (8,5 procent)/
  Färska blommor (8,5 procent)
 5. Granskog (4 procent)

Om undersökningen
Undersökningen gjordes av Snabba Svar i april 2015 med 709 svenska yrkesarbetande svenskar i åldrarna 18-70 år. Respondenterna är statistiskt fördelade med avseende på ålder, kön och geografi.

För ytterligare information kontakta:
Johan Lindström, VD Entreprenörföretagen, 072 505 53 80
Annika Brännmark, ansvarig branschutveckling Entreprenörföretagen, 0470 74 84 31
Tomas Skagerlind, kommunikationsansvarig Entreprenörföretagen, 070 537 74 47

Entreprenörföretagen är en bransch- och arbetsgivareorganisation som ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och som samlar 950 svenska företag i de tre branschföreningarna; byggnadsplåt, ventilation samt stål & lättbyggnad. Läs mer på www.entreprenorforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.