Följ Plåt & Ventföretagen

Strejken sänder negativa signaler till unga människor

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 10:18 CEST

Den 1 maj har passerat och som vanligt har talen handlat om att fler ska få arbete. Det är en bra tanke för det är arbete som skapar vår välfärd och ekonomisk tillväxt. Men ibland rimmar retoriken illa med hur det ser ut i praktiken.
Medlemsföretag inom Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och inom VVS Företagen är just nu utsatta av strejk och blockad från Byggnads sida, sedan Byggnads sagt nej till medlarnas bud i vår pågående avtalsrörelse. Eftersom både arbetsgivarna och Byggnads i stort var överens om en förändring i beordringsrätten så återstod endast två krav i avtalsrörelsen som Byggnads ville uppnå – och som Byggnads nu dragit igång strejken för:

Nämligen fler timmar i arbetstidsförkortning, än de 33 som finns i dag, per år samt högre lön för lärlingar.

De flesta som utbildar sig efter gymnasiet tar studielån, med räntor och amorteringar som följd resten av yrkeslivet. Plåtslageri- och VVS-lärlingar slipper dessa studielån och får istället lärlingslön. I dag motsvarar dessa lärlingslöner på två av Sveriges största VVS-företag – Bravida och NVS Installation (vilket i stor del även motsvarar lönerna för plåtlärlingar):

En ingångslön på 18 800 kr/mån (första termin som arbetsplatslärling det vill säga 18-19 åringar).
En avslutningslön på 25 700 kr/mån (sista termin som arbetsplatslärling det vill säga 20-21 åringar).

När en lärling avlagt sin yrkesexamen kan man i praktiken ha mer i lön än en VVS-montör som har arbetat flera år. I vårt utbildningsavtal reglerar vi lägsta löner för lärlingar. Byggnads vill höja lönerna för dessa högavlönade "studenter" med motiveringen att ”även en lärling ska kunna leva på sin lön”. Byggnads sätt att vilja beräkna lärlingslönerna innebär en ökning på cirka 25 – 30 procent. För att vara tydliga ska vi kanske påpeka att detta är lönen under en utbildningsperiod. Om dessa två ovanstående skäl är vettiga skäl till strejk får var och en bedöma, men man kan inte bortse från de samhällsekonomiska kostnaderna en strejk medför.

Som en jämförelse har äldre och erfarna sjuksköterskor en snittlön på 24 100 kr och lärare motsvarande 25 300 kr. Självklart vill vi att medarbetarna i våra företag ska ha möjlighet att tjäna bra, men med utgångspunkt i utbildning, kompetens och egen prestation. Både PLR och VVS Företagen förespråkar i stället fokus på individuella löner som speglar medarbetarens prestation. Vi tror att detta är utvecklande för såväl medarbetaren som för företaget.
När vi ser vilka företag som är lönsamma i vår bransch, ser vi att det är de lönsammaste företagen som också betalar de högsta lönerna. Helt naturligt. Ett företag som lever på att leverera värde per timme till sina kunder är beroende av att deras medarbetare är duktiga på sitt jobb.

Som skäl har alltså Byggnads nu blåst till konflikt på Plåtslageriernas Riksförbunds och på VVS Företagens avtalsområde med motiveringen att våra lärlingar tjänar för lite. Vi ställer oss verkligen frågande till det. Vi ser denna strejk som en ren lyxstrejk genomförd av ett konservativt, mansdominerat fackförbund som enbart vill ha mer utan att ta hänsyn till samhällsekonomiska effekter. Agerandet påverkar i förlängningen även anställningstryggheten. Strejken sänder negativa signaler till unga människor som vill skapa sig karriärer inom vår bransch. Vi har brist på både plåtslagare VVS-montörer och höga löner för lärlingar gör det svårt för företag att anställa unga personer som i början av sin karriär ännu befinner sig i en utvecklingsfas.

För mer information kontakta:
Roine Kristianson, vd VVS Företagen, 08-762 75 50
Thomas Dahlberg, vd Plåtslageriernas Riksförbund, 08-762 75 98
Robert Jakobsson, förhandlingschef, VVS Företagen, 08-762 75 32
Henrik Boman, chefsjurist, Plåtslageriernas Riksförbund, 08-762 75 97

Entreprenörföretagen är servicebolaget som i dag samlar 1.300 svenska företag i fyra bransch-föreningar; Byggnadsplåt, Ventilation, Stål & Lättbyggnad och Mekanik. Entreprenörföretagen är en gemensam satsning från Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.